Обавештење политичким субјектима

Позив заинтересованим организацијама цивилног друштва за учешће у изради процене утицаја мера предузетих са циљем смањења корупције у ризичним областима
23/04/2021
Састанак са представницима Комисије за борбу против корупције и одузимање незаконито стечене имовине Бугарске
27/04/2021

Обавештење политичким субјектима

print
Избори за одборнике Скупштине града Зајечара и за одборнике Скупштине општине Косјерић одржани су 28. марта 2021. године.

Сходно члану 29. Закона о финансирању политичких активности, политички субјекти који су учествовали у изборној кампањи имају обавезу да Агенцији за спречавање корупције поднесу извештаје о трошковима изборних кампања, у року од 30 дана од дана објављивања коначних резултата избора.

Рок за подношење извештаја политичких субјеката о трошковима изборне кампање за одборнике Скупштине града Зајечара истиче 28. априла 2021. године, док за одборнике Скупштине општине Косјерић истиче 29. априла 2021. године.