Način podnošenja Izveštaja o troškovima izborne kampanje

11. Ponovni javni konkurs za dodelu sredstava OCD za realizaciju projekta za prevenciju korupcije. Prijave se podnose do 3. avgusta.
20/07/2020
Sastanak direktora Agencije i predstavnice Kancelarije UN za pitanja droge i kriminala
07/08/2020

Način podnošenja Izveštaja o troškovima izborne kampanje

print
Obaveštavaju se politički subjekti da Izveštaje o troškovima izborne kampanje dostavljaju putem novog aplikativnog softvera.
Izveštaji se podnose putem web linka http://www.acas.rs/awf/#/login prijavom na korisnički nalog dobijen od Agencije putem imejla, unosom podataka u web formi, a prema ranije objavljenom  Uputstvu .
Pozivaju se politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj kampanji a još uvek nemaju korisnički nalog da dostave Agenciji na mejl finansiranje.ps@acas.rs sledeće podatke: 1) naziv političkog subjekta; 2) imejl adresu; 3) ime i prezime ovlašćenog lica i broj telefona; 4) mesto i adresu političkog subjekta i 5) veb sajt političkog subjekta.
Svi politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj kampanji, dužni su da Agenciji podnesu izveštaj o troškovima izborne kampanje, u roku od 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata. Rok za dostavljanje izveštaja o troškovima izborne kampanje za izbore za narodne poslanike u Narodnu skupštinu Republike Srbije ističe 04. avgusta 2020. godine. Rok za dostavljanje izveštaja o troškovima izborne kampanje za izbore za poslanike u Skupštinu AP Vojvodine ističe 01. avgusta 2020. godine.