Obaveštenje političkim subjektima

Interni konkurs za popunjavanje položaja u službi Agencije za borbu protiv korupcije
12/03/2020
Aktuelno
17/03/2020

Obaveštenje političkim subjektima

print
Obaveštavaju se politički subjekti da će u najskorije vreme dobiti putem imejla informaciju vezanu za korisnički nalog, a koji se odnosi na način podnošenja Godišnjih finansijskih izveštaja i Izveštaja o troškovima izbornih kampanja.
U slučaju nedobijanja obaveštenja molimo političke subjekte da kontaktiraju Agenciju na imejl finansiranje.ps@acas.rs.
U imejlu je potrebno navesti :1. Tačan naziv političkog subjekta, 2. Imejl adresu, 3. Za političke stranke-matični broj/pib, 4. Ime i prezime ovlašćenog lica i broj telefona, 4. Mesto i adresu političkog subjekta, 5. Sajt političkog subjekta.