Obaveštenje političkim subjektima

Obaveštenje političkim subjektima
01/02/2016
Učešće predstavnika Agencije na sastanku Pododbora za pravdu, slobodu i bezbednost
02/02/2016

Obaveštenje političkim subjektima

print
Agencija za borbu protiv korupcije obaveštava političke subjekte da zbog izmene obrasca za podnošenje godišnjeg finansijskog izveštaja, u skladu sa novim Pravilnikom o evidencijama i izveštajima političkog subjekta, ovaj obrazac neće biti moguće preuzeti sa internet prezentacije Agencije do nedelje, 7. februara 2016. godine.

Novi Pravilnik o evidencijama i izveštajima političkog subjekta koji je Agencija donela 20. januara 2016. godine stupa na snagu 6. februara 2016. godine i time prestaje da važi Pravilnik o evidencijama priloga i imovine, godišnjem finansijskom izveštaju i izveštaju o troškovima izborne kampanje političkog subjekta („Službeni glasnik RS“, br. 72/11, 25/12 i 31/13).