Обавештење о одржавању обуке за лобисту

Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Обавештење о одржавању обуке за лобисту

print
Директор Агенције за спречавање корупције Одлуком бр. 014-033-00-0060/21-11 од 18.08.2021. године одредио је одржавање Четврте обуке за лобисту у 2021. години, у периоду од 16. до 17. септембра 2021. године.
Обука ће се одржати у просторијама Палате Србије, Булевар Михајла Пупина 2, Београд.
Подносиоцима захтева за похађање обуке за лобисту Агенција за спречавање корупције нарочито указује на то да ће се обука одржати уз поштовање мера заштите ради спречавања ширења COVID -19.
Рок за подношење захтева је до 06.09.2021. године.
Захтев за похађање обуке за лобисту налази се на линку http://www.acas.rs/awf/
Износ накнаде од 46.010 динара за похађање обуке за лобисту и издавање уверења о завршеној обуци за лобисту уплаћује се на:
број жиро рачуна 840-31255845-68
прималац: Агенција за спречавање корупције
сврха: Обука за лобисту

Агенција за спречавање корупције указује да:

– Захтев за похађање обуке подноси се електронским путем,
-након добијања програмски генерисане шифре, којом се потврђује електронска регистрација, одштампани и потписани захтев, заједно са доказом о уплати, доставља се Агенцији, непосредно или препорученом поштанском пошиљком на адресу Царице Милице 1, Београд, у року од три дана од дана добијања програмски генерисане шифре.
Захтев за похађање обуке који није поднет на предвиђен начин сматраће се да није ни поднет.
Агенција ће накнадно објавити сатницу Програма обуке за лобисту.