OBAVEŠTENJE O NAREDNIM OBUKAMA ZA LOBISTE

Završna konferencija IPA 2013 projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“
18/02/2021
Raspisan javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava udruženjima (OCD) za realizaciju projekata iz oblasti sprečavanja korupcije
25/02/2021

OBAVEŠTENJE O NAREDNIM OBUKAMA ZA LOBISTE

print
Agencije za sprečavanje korupcije obaveštava zainteresovane da je utvrdila plan održavanja obuka za lobistu u narednom periodu:
– Obuka za lobistu održaće se od 01. do 02. aprila 2021. godine, sa početkom u 9 časova i
– Obuka za lobistu održaće se od 13. do 14. maja 2021. godine, sa početkom u 9 časova.
Obuke će se održati u prostorijama Palate Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd.
Obuke će se organizovati u manjim grupama do najviše 15 kandidata. uz poštovanje svih epidemioloških mera zaštite radi sprečavanja širenja virusa COVID-19.

Zahtev za pohađanje obuke za lobistu nalazi se na linku http://www.acas.rs/awf/
Iznos naknade od 44.760 dinara za pohađanje obuke za lobistu i izdavanje uverenja o završenoj obuci za lobistu uplaćuje se na:
broj žiro računa 840-31255845-68
primalac: Agencija za sprečavanje korupcije
svrha: Obuka za lobistu

Agencija za sprečavanje korupcije ukazuje da:

Zahtev za pohađanje obuke podnosi se elektronskim putem, nakon dobijanja programski generisane šifre, kojom se potvrđuje elektronska registracija, odštampani i potpisani zahtev, zajedno sa dokazom o uplati, dostavlja se Agenciji, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Carice Milice 1, Beograd, u roku od tri dana od dana dobijanja programski generisane šifre.
Zahtev za pohađanje obuke koji nije podnet na predviđen način smatraće se da nije ni podnet.
Agencija će obavestiti podnosioce zahteva o Programu obuke za lobistu.