ОБАВЕШТЕЊЕ О НАРЕДНИМ ОБУКАМА ЗА ЛОБИСТЕ

Завршна конференција IPA 2013 пројекта „Превенција и борба против корупције“
18/02/2021
Расписан јавни конкурс за доделу финансијских средстава удружењима (ОЦД) за реализацију пројеката из области спречавања корупције
25/02/2021

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАРЕДНИМ ОБУКАМА ЗА ЛОБИСТЕ

print
Агенције за спречавање корупције обавештава заинтересоване да је утврдила план одржавања обука за лобисту у наредном периоду:
– Обука за лобисту одржаће се од 01. до 02. априла 2021. године, са почетком у 9 часова и
– Обука за лобисту одржаће се од 13. до 14. маја 2021. године, са почетком у 9 часова.
Обуке ће се одржати у просторијама Палате Србије, Булевар Михајла Пупина 2, Београд.
Обуке ће се организовати у мањим групама до највише 15 кандидата. уз поштовање свих епидемиолошких мера заштите ради спречавања ширења вируса COVID-19.

Захтев за похађање обуке за лобисту налази се на линку http://www.acas.rs/awf/
Износ накнаде од 44.760 динара за похађање обуке за лобисту и издавање уверења о завршеној обуци за лобисту уплаћује се на:
број жиро рачуна 840-31255845-68
прималац: Агенција за спречавање корупције
сврха: Обука за лобисту

Агенција за спречавање корупције указује да:

Захтев за похађање обуке подноси се електронским путем, након добијања програмски генерисане шифре, којом се потврђује електронска регистрација, одштампани и потписани захтев, заједно са доказом о уплати, доставља се Агенцији, непосредно или препорученом поштанском пошиљком на адресу Царице Милице 1, Београд, у року од три дана од дана добијања програмски генерисане шифре.
Захтев за похађање обуке који није поднет на предвиђен начин сматраће се да није ни поднет.
Агенција ће обавестити подносиоце захтева о Програму обуке за лобисту.