ОБАВЕШТЕЊЕ функционерима у вези са пријавом промена у имовини и приходима

Потписан Споразум о пословно-техничкој сарадњи између Агенције и МУП Републике Србије
30/12/2015
Изјашњење политичке странке Савез војвођанских Мађара поводом расподеле субвенција владе Мађарске
14/01/2016

ОБАВЕШТЕЊЕ функционерима у вези са пријавом промена у имовини и приходима

print

Агенција за борбу против корупције обавештава функционере који су са стањем на дан 31. децембра 2015. године имали промене у имовини и приходима у вредности више од 4.000 евра, дужни да до 31. јануара 2016. године поднесу Извештај о битним променама.

На основу званичних података Републичког завода за статистику, годишња републичка просечна нето зарада у 2015. години је 533.184,00 динара.