Obaveštenje funkcionerima u vezi sa prijavom promena u imovini i prihodima

OVLAŠĆENA LICA U POLITIČKIM SUBJEKTIMA
22/01/2016
Obaveštenje političkim subjektima
22/01/2016

Obaveštenje funkcionerima u vezi sa prijavom promena u imovini i prihodima

print
Screenshot from 2016-01-14 09:54:56Agencija za borbu protiv korupcije podseća funkcionere koji su sa stanjem na dan 31. decembra 2015. godine imali promene u imovini i prihodima u vrednosti više od 4.000 evra, da su dužni da do 31. januara 2016. godine podnesu Izveštaj o bitnim promenama.

Na osnovu zvaničnih podataka Republičkog zavoda za statistiku, godišnja republička prosečna neto zarada u 2015. godini je 533.184,00 dinara.