Обавештење функционерима у вези са пријавом промена у имовини и приходима

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ПОЛИТИЧКОМ СУБЈЕКТУ
22/01/2016
Обавештење политичким субјектима
22/01/2016

Обавештење функционерима у вези са пријавом промена у имовини и приходима

print
Screenshot from 2016-01-14 09:54:56Агенција за борбу против корупције подсећа функционере који су са стањем на дан 31. децембра 2015. године имали промене у имовини и приходима у вредности више од 4.000 евра, да су дужни да до 31. јануара 2016. године поднесу Извештај о битним променама.

На основу званичних података Републичког завода за статистику, годишња републичка просечна нето зарада у 2015. години је 533.184,00 динара.