Позив за другу обуку за лобисту

Агенција и Криминалистичко-полицијски универзитет потписали  Споразум о сарадњи
15/04/2022
Обавештење политичким субјектима о подношењу Годишњег извештаја о финансирању до 30. априла 2022. године
27/04/2022

Позив за другу обуку за лобисту

print
Директор Агенције за спречавање корупције Одлуком бр. 014-033-00-0020/22-11 од  14.04.2022. године одредио је одржавање Друге обуке за лобисту у 2022. години, у периоду од  19. до 20. маја 2022. године.

Обука ће се одржати у просторијама Агенције за спречавање корупције, Царице Милице 1, Београд. Рок за подношење захтева је до 09.05.2022. године.

Захтев за похађање обуке за лобисту налази се на линку http://www.acas.rs/awf/

Износ накнаде од 46.010 динара за похађање обуке за лобисту и издавање уверења о завршеној обуци за лобисту уплаћује се на:

број жиро рачуна  840-31255845-68

прималац: Агенција за спречавање корупције

сврха: Обука за лобисту

 

Агенција за спречавање корупције указује да:

 

– Захтев за похађање обуке подноси се електронским путем,

– након добијања програмски генерисане шифре, којом се потврђује електронска регистрација, одштампани и потписани захтев, заједно са доказом о уплати, доставља се Агенцији, непосредно или препорученом поштанском пошиљком на адресу Царице Милице 1, Београд, у року од три дана од дана добијања програмски генерисане шифре.

Захтев за похађање обуке који није поднет на предвиђен начин сматраће се да није ни поднет.

Агенција ће накнадно објавити сатницу Програма обуке за лобисту.