ЗАКАЗАНА ШЕСТА ОБУКА ЗА ЛОБИСТУ

Радионица о лобирању – резултати и очекивања
25/11/2021
Одржана онлајн радионица о сукобу интереса за јавне функционере града Београда
01/12/2021

ЗАКАЗАНА ШЕСТА ОБУКА ЗА ЛОБИСТУ

print
Директор Агенције за спречавање корупције Одлуком бр. 014-033-00-0073/21-11 од 26.11.2021. године одредио је одржавање Шесте обуке за лобисту у 2021. години, у периоду од 16. до 17. децембра 2021. године.
Обука ће се одржати у просторијама Палате Србије, Булевар Михајла Пупина 2.
Подносиоцима захтева за похађање обуке за лобисту Агенција за спречавање корупције нарочито указује на то да ће се, у складу са мерама заштите ради спречавања ширења COVID -19, обука организовати у групама од највише 15 кандидата.
У случају пријављивања већег броја кандидата, Агенција ће обуку организовати у наредним терминима и о томе обавестити подносиоце.
Рок за подношење захтева је до 06.12.2021. године.
Захтев за похађање обуке за лобисту налази се на линку http://www.acas.rs/awf/
Износ накнаде од 46.010,00 динара за похађање обуке за лобисту и издавање уверења о завршеној обуци за лобисту уплаћује се на:
број жиро рачуна 840-31255845-68
прималац: Агенција за спречавање корупције
сврха: Обука за лобисту

Агенција за спречавање корупције указује да:

– Захтев за похађање обуке подноси се електронским путем,
-након добијања програмски генерисане шифре, којом се потврђује електронска регистрација, одштампани и потписани захтев, заједно са доказом о уплати, доставља се Агенцији, непосредно или препорученом поштанском пошиљком на адресу Царице Милице 1, Београд, у року од три дана од дана добијања програмски генерисане шифре.
Захтев за похађање обуке који није поднет на предвиђен начин сматраће се да није ни поднет.
Агенција ће накнадно објавити сатницу Програма обуке за лобисту.