Studijska poseta antikorupcijskim institucijama Kraljevine Španije
04/06/2018
Poseta ambasadora Ukrajine Agenciji za borbu protiv korupcije
18/06/2018

Obaveštenje

print
  Tehnički problemi, zbog kojih Agencija za borbu protiv korupcije od 28. maja nije imala mogućnost elektronske komunikacije, su otklonjeni.
Stručne službe će u najkraćem roku kontaktirati sve stranke koje su se obraćale Agenciji.