Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018
Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Обавештење

print
  Технички проблеми, због којих Агенција за борбу против корупције од 28. маја није имала могућност електронске комуникације, су отклоњени.
Стручне службе ће у најкраћем року контактирати све странке које су се обраћале Агенцији.