Мишљење о Предлогу закона о полицији – отклонити ризике корупције

Мишљење о Предлогу закона о оглашавању
18/01/2016
Трећа година примене Смерница
20/01/2016

Мишљење о Предлогу закона о полицији – отклонити ризике корупције

print
logo_acas_cirАгенција за борбу против корупције упутила је 18. јануара 2016. године Влади и Народној скупштини мишљење о процени ризика корупције у одредбама Предлога закона о полицији.

Предлог закона садржи извесне новине које могу бити од значаја за превенцију корупције. Прецизније, Предлогом закона предвиђено је увођење теста интегритета, анализе ризика од корупције и провере промена имовинског стања, које ће вршити Сектор унутрашње контроле. Међутим, иако увођењe анализе ризика од корупције, контроле имовинских картона и теста интегритета може бити значајно, за њихову одговарајућу примену неопходно је, уместо препуштања министру, Предлогом закона прецизније уредити ова питања. Конкретно, у погледу контроле имовинских картона и промене имовинског стања полицијских службеника, неопходно је законским одредбама прецизно регулисати следећа питања: која су лица обавезна да подносе извештаје о имовини и приходима за себе и чланове уже породице; садржину ових извештаја; у којим ситуацијама и у ком року се врши ванредно пријављивање имовине и доношење годишњег плана провере извештаја и праћења имовинског стања. С друге стране, у погледу тестова интегритета, законским одредбама неопходно је прецизно уредити питања сврхе, начела, права и обавеза, поступка, правних последица и надзора над њиховим спровођењем, укључујући ту и заштитне механизме који ће представљати гаранцију да ови тестови неће бити предмет злоупотреба.

Предлог закона садржи и извесне ризике корупције који се, поред осталог, односе на употребу непрецизних формулација, давање широких дискреционих овлашћења и препуштање Влади и министру да подзаконским актима уреде одређена питања која би требало уредити законским одредбама.

Агенција за борбу против корупције сматра да би отклањање идентификованих недостатака и ризика корупције допринело стварању одговарајућег правног оквира у овој области.

На заседању Народне скупштине које је у току народни посланици разматрају и овај предлог закона.

Мишљење можете преузети овде.