O kvartalnom izveštavanju na osnovu nove Strategije i Akcionog plana

Deveta sednica odbora Agencije
05/05/2010
Devenport_u__ACAS
Šef Delegacije Evropske unije u poseti Agenciji za borbu protiv korupcije
11/03/2014

O kvartalnom izveštavanju na osnovu nove Strategije i Akcionog plana

print

Agencija obaveštava sve nosioce obaveza prema novoj Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije za period od 2013. do 2018. godine i Akcionom planu za njeno sprovođenje da će se proces izveštavanja o realizovanim obavezama nastaviti u obliku kvartalnog izveštavanja, a u skladu sa pravilima Smernica za izveštavanje o sprovođenju i vršenje nadzora nad sprovođenjem Strategije i Akcionog plana. Nosiocima obaveza se preporučuje korišćenje formulara za izveštavanje, koji treba da se popuni zasebno za svaku realizovanu aktivnost. Sve navedene dokumente možete preuzeti ovde.

S obzirom da je Akcioni plan stupio na snagu i počeo da se primenjuje 6. septembra 2013. godine, prvi izveštaj o primeni Strategije i Akcionog plana koji nosioci obaveza treba da podnesu Agenciji je četvrti kvartalni izveštaj, koji treba da obuhvati period od početka primene Akcionog plana do 31. decembra.

U narednom periodu, svi nosioci obaveza prema novoj Strategiji i Akcionom planu će od Agencije dobiti dopis sa molbom da odrede kontakt osobu zaduženu za izveštavanje o sprovođenju novih strateških dokumenata u oblasti borbe protiv korupcije, kao i primerak Smernica.

Za sve nosioce obaveza iz Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije iz 2005. godine i Akcionog plana za njenu primenu, a koji nisu i nosioci obaveza prema novim strateškim dokumentima, obaveza kvartalnog izveštavanja je prestala 1. jula, danom usvajanja nove Strategije, odnosno prestankom važenja stare Strategije.