О кварталном извештавању на основу нове Стратегије и Акционог плана

Девета седница одбора Агенције
05/05/2010
Devenport_u__ACAS
Шеф Делегације Европске уније у посети Агенцији за борбу против корупције
11/03/2014

О кварталном извештавању на основу нове Стратегије и Акционог плана

print

Агенција обавештава све носиоце обавеза према новој Националној стратегији за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године и Акционом плану за њено спровођење да ће се процес извештавања о реализованим обавезама наставити у облику кварталног извештавања, а у складу са правилима Смерница за извештавање о спровођењу и вршење надзора над спровођењем Стратегије и Акционог плана. Носиоцима обавеза се препоручује коришћење формулара за извештавање, који треба да се попуни засебно за сваку реализовану активност. Све наведене документе можете преузети овде.

С обзиром да је Акциони план ступио на снагу и почео да се примењује 6. септембра 2013. године, први извештај о примени Стратегије и Акционог плана који носиоци обавеза треба да поднесу Агенцији је четврти квартални извештај, који треба да обухвати период од почетка примене Акционог плана до 31. децембра.

У наредном периоду, сви носиоци обавеза према новој Стратегији и Акционом плану ће од Агенције добити допис са молбом да одреде контакт особу задужену за извештавање о спровођењу нових стратешких докумената у области борбе против корупције, као и примерак Смерница.

За све носиоце обавеза из Националне стратегије за борбу против корупције из 2005. године и Акционог плана за њену примену, а који нису и носиоци обавеза према новим стратешким документима, обавеза кварталног извештавања је престала 1. јула, даном усвајања нове Стратегије, односно престанком важења старе Стратегије.