Даницa Маринковић,  председник

Рођена у Босанском Броду (Република Српска-Босна и Херцеговина), 1951. године. Школовала се у Скопљу, где је дипломирала на Правном факултету. Правосудни испит положила је 1976. године. Професионалну каријеру започела је као судијски приправник у Општинском суду у Скопљу а наставила је у Привредном суду и Врховном суду Косова и Метохије, у Приштини. Више од две деценије судила је у парничној и кривичној материји у Окружном суду у Приштини. Вршила увиђаје и спроводила истрагу у предметима кривичног дела тероризма на територији Косова и Метохије, попут догађаја у Клечки и Рачку 1998. и 1999. године. У вези са догађајем у Рачку, била је и сведок одбране пред Хашким трибуналом. Правосудну каријеру је до пензионисања наставила у Окружном и Апелационом суду у Крагујевцу.
Изабрана је за члана Одбора Агенције за борбу против корупције Одлуком Народне скупштине, 2016. године. Функцију председнице Одбора вршила је од 2018. до 1. септембра 2020. године, када је почела примена Закона о спречавању корупције.
Похађала је стручне обуке у области заштите људских права и слобода, и активно учествовала на семинарима међународних институција (ОЕБС, Академија европског права, руска Академија наука). У области истраге и кривичног права, пратила је судску праксу Европског суда за људска права у Стразбуру. Аутор је књиге “Судија у рату и миру” која сведочи о догађајима у Рачку, Клечки и другим збивањима на Косову и Метохији.
Мајка два сина.

 

Тамара Мишић, заменик председника

Рођена у Бечеју 1984. године. Дипломирала је на међународном смеру Правног факултета Универзитета у Београду 2008. године. На истом факултету стекла је звање мастер права 2011. године на трговинскоправном модулу. Правосудни испит положила је јуна 2010. године. Радно искуство стицала је у Првом општинском суду у Београду, где је, као волонтер, радила на пословима судијског приправника од 2008. до 2010. године. Као судијски помоћник радила је у Првом основном суду у Београду од 2010. до краја 2013. године, а на истим пословима радила је и у Другом основном суду у Београду од почетка 2014. године до априла 2014. године када је засновала радни однос у Агенцији за спречавање корупције. До постављења на положај в.д. помоћника директора Агенције обављала је послове самосталног саветника у Сектору за решавање о сукобу интереса и вишег саветника – шефа Одсека за контролу преноса управљачких права у истом сектору. Од јануара 2019. године налазила се на положају в.д. помоћника директора Агенције у Сектору за регистре и евиденције, након чега је новембра 2019. године постављена на положај помоћника директора у наведеном сектору, на којем се налазила све до избора за члана Већа Агенције.
Похађала је семинар “Проактивне истраге коруптивних предмета, предмета финансијских превара и привредног криминала”, у организацији Министарства правде САД, Канцеларије за међународну помоћ, усавршавање и професионалну обуку у правосуђу, ОЕБС-а у Србији и Правосудне академије и курс о лобирању као мери за спречавање корупције у организацији OЕБС-ове мисије у Србији. Учествовала је на радионици о стратешком планирању и индикаторима учинка, у организацији USAID-a у оквиру пројекта “Иницијатива за одговорну власт” и обуци за предаваче (Тренинг за тренере) у оквиру Твининг пројекта „Превенција и борба против корупције“. Стручно се усавршавала и на различитим програмима везаним за квалитет, тумачење и примену прописа, јавни наступ и вештину презентације. Као представник Сектора за решавање сукоба интереса била је предавач на обукама за функционере, које су организоване од стране Агенције, као и на обукама организованим у оквиру Пројекта Превенција и борба против корупције под називом „Спречавање сукоба интереса и контрола имовине и прихода функционера“.  Удата, мајка једног детета.

 

Стево Бајић, члан

Рођен у Дрвару ( Босна и Херцеговина), 1979. године. Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду, 2009. године. Приправничко искуство стицао је у Адвокатској канцеларији Кићовић, у Београду до 2012. године, када у оквиру пројекта Владе Краљевине Норвешке ”Подршка Агенцији за борбу против корупције” започиње стажирање у Агенцији – Сектору за послове превенције. Рад у Агенцији наставља у Сектору за решавање о сукобу интереса, и касније у звању саветника у Сектору за контролу имовине и прихода функционера и поступање по представкама. Пре избора за члана Већа, радио је као самостални саветник у управно правним пословима у Сектору за регистре и евиденције.
Професионално се усавршавао кроз више стручних програма и успешно завршио обуке: „Ефикасна комуникација са странкама“ у организацији USAID 2015. године, Курс о лобирању као мери за спречавање корупције, 2019. године и „Асертивна комуникација“ 2020. године, у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији. Похађао је тренинге у оквиру твининг пројекта „Превенција и борба против корупције“ који је Агенција спровела са партнерским институцијама из Италије и Шпаније, од 2016. до 2018. године. Током рада у Агенцији, учествовао је у више програма Националне академије за јавну управу и стекао серитификате из области заштите података о личности, вештина комуникације и решавања конфликата. Говори енглески и руски језик.
Ожењен, отац једног детета.

 

 

Проф. др Милош Станковић, члан

Рођен у Београду, 1984. године. Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду. На истом факултету одбранио је докторску дисертацију под називом „Уговорно наслеђивање између супружника“ 2015. године. Радно искуство започео је у Првом општинском суду у Београду, као судијски приправник-волонтер. Изабран је у звање сарадника у настави за ужу Грађанскоправну научну област – предмет Наследно право, 2008. године. У звању асистента за ову научну област провео је седам година. Доцент за ужу научну област Правна историја – предмети Упоредна правна традиција и Реторика, постаје избором у звање, 2016. године. Научно и стручно се усавршавао на Слободном Универзитету у Берлину и Макс Планк Институту за европску правну историју у Франкфурту. Учествовао је са ауторским и коауторским научним радовима на бројним домаћим и међународним конференцијама. Добитник је више признања за научне радове али и беседништво. На такмичењу у беседништву на Правном факултету у Београду 2007. године, проглашен је за апсолутног победника у категорији слободне теме. Ангажован је у редакцијама више стручних часописа (Билтен судске праксе Вишег суда у Београду, Анали Правног факултета Универзитета у Београду-часопис за правне и друштвене науке и Архив за правне и друштвене науке). Учествује у одборима Фондације Косте Мигрића и Задужбине „Луке Ћеловића-Требињца“ Универзитета у Београду.

Изабран је за члана Одбора Агенције за борбу против корупције Одлуком Народне скупштине, 2017. године. Функцију заменика председника Одбора вршио је од 2018. до 1. септембра 2020. године, када је почела примена Закона о спречавању корупције. Говори енглески и француски језик.

Ожењен, отац једног детета.

 

 

Биљана Павловић, члан

Рођена у Белој Цркви, 1961. године. Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду. Правосудни испит положила је 1997. године. Завршила је специјалистичке студије: Нотар – Јавни бележник на Правном факултету у Београду 2010. године.

Професионалну каријеру започела је као руководилац Правне службе предузећа „Тргобанат“ у Белој Цркви, 1990. године. Послове судије и председника кривичног већа вршила је у општинским судовима у Белој Цркви и Панчеву. Радила је као помоћник директора за немедицинске послове у Градском заводу за хитну медицинску помоћ у Београду, од 2010 до 2012. године, када је постављена за директорку Дирекције за управљање одузетом имовином, при Министарству правде и државне управе. Била је државни секретар истог министарства, од 2014. до 2016. године, када прелази у Правосудну академију ради руковођења сектором за сталну обуку. Активно је учествовала у унапређењу програма стручне обуке у областима кривичног, грађанског, привредног, управног и прекршајног права, затим области људских права и права Европске уније.
Запослена је у Комисији за заштиту конкуренције. Говори енглески, руски и италијански језик.