Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS“, br. 35/19, 88/19 i 11/21 – autentično tumačenje) i člana 8. stav 1. Zakona o Narodnoj skupštini („Službeni glasnik RS“, broj 9/10), Narodna skupština Republike Srbije, na Drugoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2021. godini, održanoj 11. marta 2021. godine, donela je

O D L U K U
O IZBORU ČLANOVA VEĆA AGENCIJE ZA
SPREČAVANJE KORUPCIJE

1. Za članove Veća Agencije za sprečavanje korupcije biraju se:

– Stevo Bajić,
– Danica Marinković,
– doc. dr Miloš Stanković,
– Biljana Pavlović,
– Tamara Mišić.

2. Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“  broj 11

 

 

U Beogradu, 11. marta 2021. godine
NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE