Stranica je u izradi


Raniji rukovodioci u Agenciji za borbu protiv korupcije

Verka Atanasković, v.d. direktora Agencije od 27. januara do 6. septembra 2017. godine i od 13. novembra 2017. godine do 22. januara 2018. godine
biografija

Majda Kršikapa, direktorka Agencije od 18. septembra do 13. novembra 2017. godine
biografija

Tatjana Babić, direktorka Agencije od 2012. do 2016. godine
biografija

Zorana Marković, direktorka Agencije od 2009. do 2012. godine
biografija


Vladan Joksimović, zamenik direktora Agencije od 1. aprila 2013. do 27. januara 2017. godine
biografija

Vladimir Janković, zamenik direktora Agencije od 3. jula 2009. do 30. decembra 2010. godine
biografija