Direktor i zamenik direktora

Dragan Sikimić, direktor Agencije za sprečavanje korupcije

(Stupio na funkciju 23. januara 2018. godine)

Dragan Sikimić (1968), rođen u Beogradu, gde je završio Pravni fakultet. Ima položen pravosudni ispit. Pohađao je specijalističke studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u
Beogradu na temu poreskog savetovanja. U svojoj advokatskoj kancelariji u periodu od 1995. do 1998. godine radio je na poljima civilnog i krivičnog prava.
Profesionalno iskustvo sticao je na rukovodećim pozicijama u domaćim privrednim društvima.
U Kancelariji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu (OHR – BFAO) u Brčko distriktu radio je kao pravni savetnik (2001 – 2008), za tri supervizora za Brčko distrikt i u isto vreme za četiri visoka predstavnika za BiH, na različitim pitanjima i projektima. Intenzivno je radio na usklađivanju zakonodavstva sa pravnim korpusom EU (EU acquis) i ima bogato iskustvo na polju izrade nacrta zakona, kao i na polju zakonodavne aktivnosti, generalno. Svoj doprinos je dao radom na imovinsko-pravnim pitanjima, izradom akcionih planova te podizanjem kapaciteta lokalnih institucija. Sikimić je učestvovao u brojnim multidisciplinarnim radnim grupama, koje su uključivale domaće i strane stručnjake, a koje su radile na izradi integrisanih rešenja za kompleksne situacije. Unapredio i konstantno održavao saradnju u oblastima institucionalnog razvoja i jačanja kapaciteta sa Skupštinom, Vladom, ministarstvima.
Nakon sedmogodišnje karijere pravnog savetnika u Kancelariji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu (OHR), profesionalno iskustvo nastavlja u svojoj advokatskoj kancelariji u periodu od pet godina, gde se pretežno bavi civilnim pravom. U ovom periodu drži i obuke iz oblasti radnog prava, ljudskih resursa i radi na projektima. Posao zamenika direktora Nacionalne službe za zapošljavanje obavlja od 2014. godine. Zahvaljujući iskustvu u timskom radu i vođenju timova uspešno obavlja sve poslove zamene direktora, kao i dužnost Nacionalnog direktora projekta Povećanje delotvornost i politika zapošljavanja prema ugroženim grupama, fonda IPA 2012 u iznosu od 10,1 miliona evra. U ovom periodu, zabeleženo je značajno smanjenje stope nezaposlenosti. Intezivan rad na pitanjima iz oblasti zapošljavanja podrazumevao je i stalnu saradnju i koordinaciju sa relevantnim institucijama, organima i telima Republike Srbije, iz oblasti zapošljavanja i rada. Rad na ovoj poziciji, podrazumevao je i stalnu saradnju sa lokalnim samoupravama, Privrednom komorom Srbije, Privrednom komorom Beograda, regionalnim privrednim komorama, poslodavcima, asocijacijama domaćih i stranih poslodavaca, poput Saveta stranih investitora (FIC), zatim i sa organizacijama kao što su Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO). Bio je član radne grupe za izradu Zakona o radu (2014).
Članovi Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, na sednici održanoj 17. januara 2018. godine, jednoglasnom odlukom izabrali su Dragana Sikimića za direktora.
Govori engleski jezik.
Oženjen, otac je ćerke i sina.

________________________________________________________________________________________________________

Dejan Damnjanović, zamenik direktora Agencije za sprečavanje korupcije

(Stupio na dužnost 6. avgusta 2018. godine)

U Agenciji za sprečavanje korupcije radi od osnivanja, prvo kao savetnik u Odeljenju za registre, potom na mestu načelnika Odeljenja za registre i od 2012. obavlja dužnost Šefa Kancelarije direktora.

Profesionalnu karijeru započeo kao pripravnik u Advokatskoj kancelariji Miloša Tešića u Beogradu. Od 1998. – 2008. sa porodicom boravio i radio u SAD gde je stekao široko administrativno iskustvo upravnih, nadležnih i pravnih veština radeći u više privatnih kompanija, među kojima i u advokatskoj kancelariji „Douglas Jovanović“, Pompano Bič na Floridi.

Tokom poslednjih deset godina pohađao više programa stručnog usavršavanja i seminara: Položio ispit nakon obuke koju je organizovalo Ministarstvo pravde SAD, Kancelarija za međunarodnu pomoć, usavršavanje i profesionalnu obuku u pravosuđu (OPDAT) i stekao zvanje sertifikovanog specijaliste za otkrivanje pranja novca (CAMS) „Certified Anti-Money Laundering Specialist“; Kurs u „The Hague Academy for Local Governance“ na temu „Jačanje integriteta i borba protiv korupcije“ u Hagu; obuku „PWC’s Academy“ za jačanje liderskih veština u javnoj upravi; u Kijevu kao panelista učestvovao na Okruglom stolu koji je UNDP organizovao na temu transparentnosti i integriteta u Ukrajini; u organizaciji „USAID-JRGA“, završio program “ Menadžment i strateško planiranje“; seminar u organizaciji Službe za upravljanje kadrovima “Program za rukovodioce”; završna konferencija EACT, na Brdu kod Kranja, na temu “Iskustvo u vezi sa uzbunjivačima sa gledišta istrage”; seminar EPAC/EACN u Ljubljani – Unapređenje informacionih tehnologija (najnovija dostignuća za potrebe razmene podataka); Internacionalni sastanak „STAR-UNDOC“ istražitelja korupcije u organizaciji Svetske banke u Vašingtonu; sertifikovani trening na temu “Borba protiv korupcije u javnoj administraciji” u organizaciji RESPA u Danilovgradu; seminar na temu “Zaštita tajnih podataka” u organizaciji Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka u organizaciji SUK-a.

Rođen 1964. u Kruševcu gde je završio osnovnu i srednju školu. Završio Pravni fakultet na Beogradskom Univerzitetu. Oženjen, otac dvoje dece.