Директор и заменик директора

Драган Сикимић, директор Агенције за спречавање корупције

(Ступио на функцију 23. јануара 2018. године)

Драган Сикимић (1968), рођен у Београду, где је завршио Правни факултет. Има положен правосудни испит. Похађао је специјалистичке студије на Правном факултету Универзитета у
Београду на тему пореског саветовања. У својој адвокатској канцеларији у периоду од 1995. до 1998. године радио је на пољима цивилног и кривичног права.
Професионално искуство стицао је на руководећим позицијама у домаћим привредним друштвима.
У Канцеларији високог представника за Босну и Херцеговину (OHR – BFAO) у Брчко дистрикту радио је као правни саветник (2001 – 2008), за три супервизора за Брчко дистрикт и у исто време за четири висока представника за БиХ, на различитим питањима и пројектима. Интензивно је радио на усклађивању законодавства са правним корпусом ЕУ (ЕU acquis) и има богато искуство на пољу израде нацрта закона, као и на пољу законодавне активности, генерално. Свој допринос је дао радом на имовинско-правним питањима, израдом акционих планова те подизањем капацитета локалних институција. Сикимић је учествовао у бројним мултидисциплинарним радним групама, које су укључивале домаће и стране стручњаке, а које су радиле на изради интегрисаних решења за комплексне ситуације. Унапредио и константно одржавао сарадњу у областима институционалног развоја и јачања капацитета са Скупштином, Владом, министарствима.
Након седмогодишње каријере правног саветника у Канцеларији високог представника за Босну и Херцеговину (OHR), професионално искуство наставља у својој адвокатској канцеларији у периоду од пет година, где се претежно бави цивилним правом. У овом периоду држи и обуке из области радног права, људских ресурса и ради на пројектима. Посао заменика директора Националне службе за запошљавање обавља од 2014. године. Захваљујући искуству у тимском раду и вођењу тимова успешно обавља све послове замене директора, као и дужност Националног директора пројекта Повећање делотворност и политика запошљавања према угроженим групама, фонда IPA 2012 у износу од 10,1 милиона евра. У овом периоду, забележено је значајно смањење стопе незапослености. Интезиван рад на питањима из области запошљавања подразумевао је и сталну сарадњу и координацију са релевантним институцијама, органима и телима Републике Србије, из области запошљавања и рада. Рад на овој позицији, подразумевао је и сталну сарадњу са локалним самоуправама, Привредном комором Србије, Привредном комором Београда, регионалним привредним коморама, послодавцима, асоцијацијама домаћих и страних послодаваца, попут Савета страних инвеститора (FIC), затим и са организацијама као што су Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) и Стална конференција градова и општина (СКГО). Био је члан радне групе за израду Закона о раду (2014).
Чланови Одбора Агенције за борбу против корупције, на седници одржаној 17. јануара 2018. године, једногласном одлуком изабрали су Драгана Сикимића за директора.
Говори енглески језик.
Ожењен, отац је ћерке и сина.

________________________________________________________________________________________________________

Дејан Дамњановић, заменик директора Агенције за спречавање корупције

(Ступио на дужност 6. августа 2018. године)

У Агенцији за спречавање корупције ради од оснивања, прво као саветник у Одељењу за регистре, потом на месту начелника Одељења за регистре и од 2012. обавља дужност Шефа Канцеларије директорa.

Професионалну каријеру започео као приправник у Адвокатској канцеларији Милоша Тешића у Београду. Од 1998. – 2008. са породицом боравио и радио у САД где је стекао широко административно искуство управних, надлежних и правних вештина радећи у више приватних компанија, међу којима и у адвокатској канцеларији „Douglas Jovanović“, Помпано Бич на Флориди.

Током последњих десет година похађао више програма стручног усавршавања и семинара: Положио испит након обуке коју је организовало Министарство правде САД, Канцеларија за међународну помоћ, усавршавање и професионалну обуку у правосуђу (OPDAT) и стекао звање сертификованог специјалисте за откривање прања новца (CAMS) „Certified Anti-Money Laundering Specialist“; Курс у „The Hague Academy for Local Governance“ на тему „Јачање интегритета и борба против корупције“ у Хагу; обуку „PWC’s Academy“ за јачање лидерских вештина у јавној управи; у Кијеву као панелиста учествовао на Округлом столу који је УНДП организовао на тему транспарентности и интегритета у Украјини; у организацији „USAID-JRGA“, завршио програм “ Менаџмент и стратешко планирање“; семинар у организацији Службе за управљање кадровима “Програм за руководиоце”; завршна конференција ЕАЦТ, на Брду код Крања, на тему “Искуство у вези са узбуњивачима са гледишта истраге”; семинар EPAC/EACN у Љубљани – Унапређење информационих технологија (најновија достигнућа за потребе размене података); Интернационални састанак „STAR-UNDOC“ истражитеља корупције у организацији Светске банке у Вашингтону; сертификовани тренинг на тему “Борба против корупције у јавној администрацији” у организацији РЕСПА у Даниловграду; семинар на тему “Заштита тајних података” у организацији Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података у организацији СУК-а.

Рођен 1964. у Крушевцу где је завршио основну и средњу школу. Завршио Правни факултет на Београдском Универзитету. Ожењен, отац двоје деце.