Novih 14 trenera iz oblasti etike i integriteta u javnom sektoru

Trening za trenere 23. – 27. novembar 2015.
30/11/2015
Predstavnici Francuske Ambasade u poseti Agenciji
07/12/2015

Novih 14 trenera iz oblasti etike i integriteta u javnom sektoru

print
20151127_144014Agencija za borbu protiv korupcije obučila je šestu grupu trenera za oblast etike i integriteta u javnom sektoru. Učesnici su zaposleni u organima državne uprave i nezavisnim državnim organima.

Svih 14 učesnika je uspešno položilo test znanja i praktično su izveli deo obuke čime su ispunili kriterijume za dobijanje potvrde o završenoj obuci. Treneri će, po izmeni Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, a u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije i pratećim Akcionim planom, biti zaduženi za sprovođenje obuke o etici i integritetu državnim službenicima u institucijama u kojima su zaposleni.

Petodnevna obuka, po zvaničnom programu Agencije, održana je od 23. do 27. novembra 2015. godine u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije.

Galerija