Nove web forme obrazaca i sadržina obrazaca u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije

Obuke o Metodologiji istraživanja i analize
02/10/2020
Okrugli sto „Predstavljanje Nacrta Uputstva o postupku zaključivanja sporazuma o priznanju prekršaja“
13/10/2020

Nove web forme obrazaca i sadržina obrazaca u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije

print

Obaveštavaju se javni funkcioneri, organi javne vlasti i pravna lica da se obrasci izveštaja o imovini i prihodima, obaveštenja o stupanju i prestanku javne funkcije, evidencije poklona i obaveštenja o postupku javne nabavke, privatizacije ili drugom postupku podnose u web formi, pristupanjem sistemu preko web linka koji vodi do pristupne stranice za prijavljivanje na sistem, a koji se nalazi na internet prezentaciji Agencije za sprečavanje korupcije u polju WEB FORME OBRAZACA http://www.acas.rs/awf/.

Uputstvo za podnošenje obrazaca u web formi nalazi se na linku http://www.acas.rs/uputstva-i-smernice/.

Obaveštenje o primljenom poklonu koje javni funkcioner dostavlja organu javne vlasti u kome je na javnoj funkciji, u skladu sa odredbom člana 62. stav 1. Zakona o sprečavanju korupcije, nalazi se na internet prezentaciji Agencije za sprečavanje korupcije http://www.acas.rs/obrasci-registar/uputstva-i-obrasci/.