Nova pravila u vezi sa rokovima u upravnim postupcima

Nova pravila u vezi sa radom Agencije nakon uvođenja vanrednog stanja
19/03/2020
Agencija podnela Skupštini godišnji Izveštaj o radu za 2019.
31/03/2020

Nova pravila u vezi sa rokovima u upravnim postupcima

print

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja „Službeni glasnik RS“, broj 41 od 24. marta 2020. godine.
S obzirom na to da Agencija za borbu protiv korupcije u svom radu postupa po odredbama Zakona o opštem upravnom postupku, obaveštavamo političke subjekte, funkcionere kao i pravna lica u kojima funkcioneri vrše funkcije da će Agencija računati rokove u skladu sa ovom Uredbom.