Нова правила у вези са роковима у управним поступцима

Нова правила у вези са радом Агенције након увођења ванредног стања
19/03/2020
Агенција поднела Скупштини годишњи Извештај о раду за 2019.
31/03/2020

Нова правила у вези са роковима у управним поступцима

print

Влада Републике Србије донела је Уредбу о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања „Службени гласник РС“, број 41 од 24. марта 2020. године.
С обзиром на то да Агенција за борбу против корупције у свом раду поступа по одредбама Закона о општем управном поступку, обавештавамо политичке субјекте, функционере као и правна лица у којима функционери врше функције да ће Агенција рачунати рокове у складу са овом Уредбом.