Nova pravila u vezi sa radom Agencije nakon uvođenja vanrednog stanja

Onlajn obuka o etici i integritetu dostupna svim zaposlenim u organima javne uprave
18/03/2020
Nova pravila u vezi sa rokovima u upravnim postupcima
27/03/2020

Nova pravila u vezi sa radom Agencije nakon uvođenja vanrednog stanja

print

Stupanjem na snagu Uredbe o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja „Službeni glasnik RS“, broj 31/2020, Agencija je svoj rad prilagodila novonastaloj situaciji i blagovremeno preduzela sve mere za održavanje njegovog kontinuiteta. Istovremeno, dužna je da prati i postupa po instrukcijama nadležnih državnih organa.
S tim u vezi, u skladu sa najnovijim Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 broj 53-2561/2020 od 16. marta 2020. godine koji je objavljen u Službenom glasniku RS broj 35/2020 od 18. marta 2020. godine Agencija obustavlja rad sa strankama putem neposrednog kontakta do dana prestanka vanrednog stanja.
Obaveštavamo vas da u narednom periodu sve informacije u vezi sa radom Agencije možete dobiti putem elektronske pošte: office@acas.rs.
Računamo na vaše razumevanje i saradnju u zajedničkoj borbi za očuvanje javnog zdravlja.

Odluka direktora o novim pravilima u vezi sa radom Agencije nakon uvođenja vanrednog stanja