Neistiniti navodi narodnog poslanika Marijana Rističevića

Podrška Međunarodne fondacije za izborne sisteme
29/11/2019
Sastanak sa predstavnicima Globalne organizacije parlamentaraca protiv korupcije
02/12/2019

Neistiniti navodi narodnog poslanika Marijana Rističevića

print

Neistiniti su navodi narodnog poslanika Marijana Rističevića da Agencija proverava imovinu i prihode funkcionera na pristrasan način. Postupak provere imovine i prihoda Agencija sprovodi u potpunosti u skladu sa Zakonom o Agenciji te godišnjim planom provere za određeni broj i kategorije funkcionera. Agencija pokreće i postupak vanredne provere, po službenoj dužnosti.

Nema indicija da su zaposleni u Agenciji neovlašćeno pristupali Registru imovine i prihoda funkcionera, kao ni da su informacije iz Registra ustupali bilo kojoj trećoj strani.

Odredbe zakona, pravila o sukobu interesa i načelo integriteta Agencija dosledno primenjuje i na svoje zaposlene, kao što to očekuje i od funkcionera.