Неистинити наводи народног посланика Маријана Ристичевића

Подршка Међународне фондације за изборне системе
29/11/2019
Састанак са представницима Глобалне организације парламентараца против корупције
02/12/2019

Неистинити наводи народног посланика Маријана Ристичевића

print

Неистинити су наводи народног посланика Маријана Ристичевића да Агенција проверава имовину и приходе функционера на пристрасан начин. Поступак провере имовине и прихода Агенција спроводи у потпуности у складу са Законом о Агенцији те годишњим планом провере за одређени број и категорије функционера. Агенција покреће и поступак ванредне провере, по службеној дужности.

Нема индиција да су запослени у Агенцији неовлашћено приступали Регистру имовине и прихода функционера, као ни да су информације из Регистра уступали било којој трећој страни.

Одредбе закона, правила о сукобу интереса и начело интегритета Агенција доследно примењује и на своје запослене, као што то очекује и од функционера.