Regionalna konferencija o saradnji sa civilnim društvom i medijima
14/02/2020
Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Šifra iz ORN – 79810000 – Usluge štampanja
21/02/2020

Nastavljen ciklus obuke lobista

print

U Agenciji za borbu protiv korupcije u toku je nastavak obuke za prve lobiste u Republici Srbiji. Uz stručnu podršku ovlašćenih predavača polaznici se upoznaju sa aktuelnim zakonskim okvirom i obučavaju za samostalan rad na polju lobiranja.
Nove kandidate pozdravio je Dragan Sikimić, direktor Agencije i još jednom istakao značaj i ulogu lobista i lobiranja za jednu državu. Izrazio je zadovoljstvo sadržinom i konceptom obuke i obavestio prisutne da je grupa polaznika koja je početkom februara završila obuku uspešno položila testove provere znanja.
Pomoćnici direktora Agencije, Verka Atanasković i Jovan Božović kao predavači na obukama za prve lobiste, podsetili su na činjenicu da je zakonsko uređenje aktivnosti u vezi sa lobiranjem izuzetno važno jer podiže transparentnost odlučivanja i javnosti omogućava jasan uvid u proces donošenja zakona i drugih propisa.