Настављен циклус обуке лобиста

Регионална конференција о сарадњи са цивилним друштвом и медијима
14/02/2020
Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Шифра из ОРН – 79810000 – Услуге штампања
21/02/2020

Настављен циклус обуке лобиста

print

У Агенцији за борбу против корупције у току је наставак обуке за прве лобисте у Републици Србији. Уз стручну подршку овлашћених предавача полазници се упознају са актуелним законским оквиром и обучавају за самосталан рад на пољу лобирања.
Нове кандидате поздравио је Драган Сикимић, директор Агенције и још једном истакао значај и улогу лобиста и лобирања за једну државу. Изразио је задовољство садржином и концептом обуке и обавестио присутне да је група полазника која је почетком фебруара завршила обуку успешно положила тестове провере знања.
Помоћници директора Агенције, Верка Атанасковић и Јован Божовић као предавачи на обукама за прве лобисте, подсетили су на чињеницу да је законско уређење активности у вези са лобирањем изузетно важно јер подиже транспарентност одлучивања и јавности омогућава јасан увид у процес доношења закона и других прописа.