Nastavljen ciklus obuka „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“

Obaveza prijave imovine i prihoda – podsetnik za funkcionere
17/01/2019
Ambasador Ukrajine u poseti Agenciji za borbu protiv korupcije
11/02/2019

Nastavljen ciklus obuka „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“

print
 Agencija za borbu protiv korupcije je u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u okviru projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ (IPA 2013.) organizovala 14. obuku na temu: „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“.

Cilj obuke je da funkcioneri i zaposleni u obrazovanju i vaspitanju budu obučeni za primenu odredaba Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije koje se tiču prijavljivanja imovine i prihoda funkcionera, obaveštavanja i vođenja evidencija o poklonima i stupanju i prestanku funkcije, kao i obaveza funkcionera u oblasti sprečavanja sukoba interesa.

Obuci je prisustvovalo 27 predstavnika predškolskih ustanova sa teritorije grada Beograda.