Narodna skupština o Izveštaju Agencije

Održane obuke o primeni Metodologije za procenu rizika od korupcije u propisima
28/12/2021
Obaveza o izveštavanju o radu lobista i pravnih lica koja obavljaju lobiranje
11/01/2022

Narodna skupština o Izveštaju Agencije

print
Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Predlog zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, povodom razmatranja Izveštaja o radu za 2020. godinu, koji je podnela Agencija za sprečavanje korupcije.

„Ovu godinu, posebno značajnu zbog početka primene novog Zakona o sprečavanju korupcije, Agencija je spremno dočekala kako donošenjem svih neophodnih podzakonskih akata i novim zapošljavanjem, tako i sveobuhvatnim institucionalnim i tehničkim prilagođavanjima i profesionalnim usavršavanjem zaposlenih, u cilju postizanja još višeg stepena efikasnosti“ – istakao je direktor Agencije Dragan Sikimić u obraćanju narodnim poslanicima.

Godišnji izveštaj, između ostalog, pruža pregled postupanja Agencije prilikom kontrole troškova izborne kampanje u 2020. godini koju su obeležili republički, pokrajinski i većim delom lokalni izbori. Pored 35 postupaka protiv političkih subjekata koji se odnose na izbornu kampanju, Agencija je postupala i u 50 predmeta protiv javnih funkcionera u vezi sa korišćenjem javnih resursa u izbornoj kampanji.

U oblasti sukoba interesa Agencija je rešavala po više od osam stotina zahteva javnih funkcionera. Ovaj broj je za skoro 60 % premašio broj zahteva iz prethodne godine.

Agencija je tokom redovne i vanrednih provera izveštaja o imovini i prihodima izrekla više od 200 mera protiv javnih funkcionera a nadležnim tužilaštvima podneto je i 13 krivičnih prijava i izveštaja zbog postojanja osnova sumnje da funkcioneri, u nameri da prikriju imovinu, Agenciji nisu dostavili ili su dali lažne podatke o imovini.

Pored Godišnjeg izveštaja o radu, Narodnoj skupštini Agencija je podnela i prvi izveštaj o sprovođenju Revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23-potpoglavlje Borba protiv korupcije, u skladu sa poverenim nadzornim ovlašćenjima nad sprovođenjem strateških dokumenata.