Народна скупштина о Извештају Агенције

Oдржане обуке о примени Методологије за процену ризика од корупције у прописима
28/12/2021
Обавеза о извештавању о раду лобиста и правних лица која обављају лобирање
11/01/2022

Народна скупштина о Извештају Агенције

print
Народна скупштина Републике Србије усвојила је Предлог закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, поводом разматрања Извештаја о раду за 2020. годину, који је поднела Агенција за спречавање корупције.

„Ову годину, посебно значајну због почетка примене новог Закона о спречавању корупције, Агенција је спремно дочекала како доношењем свих неопходних подзаконских аката и новим запошљавањем, тако и свеобухватним институционалним и техничким прилагођавањима и професионалним усавршавањем запослених, у циљу постизања још вишег степена ефикасности“ – истакао је директор Агенције Драган Сикимић у обраћању народним посланицима.

Годишњи извештај, између осталог, пружа преглед поступања Агенције приликом контроле трошкова изборне кампање у 2020. години коју су обележили републички, покрајински и већим делом локални избори. Поред 35 поступака против политичких субјеката који се односе на изборну кампању, Агенција је поступала и у 50 предмета против јавних функционера у вези са коришћењем јавних ресурса у изборној кампањи.

У области сукоба интереса Агенција је решавала по више од осам стотина захтева јавних функционера. Овај број је за скоро 60 % премашио број захтева из претходне године.

Агенција је током редовне и ванредних провера извештаја о имовини и приходима изрекла више од 200 мера против јавних функционера a надлежним тужилаштвима поднето је и 13 кривичних пријава и извештаја због постојања основа сумње да функционери, у намери да прикрију имовину, Агенцији нису доставили или су дали лажне податке о имовини.

Поред Годишњег извештаја о раду, Народној скупштини Агенција је поднела и први извештај о спровођењу Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23-потпоглавље Борба против корупције, у складу са повереним надзорним овлашћењима над спровођењем стратешких докумената.