NAJAVA: Okrugli stolovi „Institucionalni integritet“

Demokratski pokret Rumuna Srbije
20/06/2012
Godišnji izveštaj 2011. DPRS
20/06/2012

NAJAVA: Okrugli stolovi „Institucionalni integritet“

print

Tim Agencije za borbu protiv korupcije organizovaće okrugle stolove na temu „Institucionalni integritet“ u sledećim gradovima i opštinama u Srbiji:

Šabac8. jun, sala Kulturnog centra, Gospodar Jevremova 12, s početkom u 12 časova
Bačka Topola9. jun sala Skupštine opštine, Maršala Tita 30, s početkom u 12 časova
Novi Beograd10. jun sala tri Skupštine gradske opštine Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 167 s početkom u 12 časova
Kovačica – 16. jun, sala Skupštine opštine, Maršala Tita 50, s početkom u 12 časova

U tim dvočasovnim suretima predstavnici Agencije objašnjavaće obaveze koje proističu iz Zakona o Agenciji i na taj način pomažu institucijama da ove svoje obaveze lakše izvrše. Ovoga puta, teme su: mandat Agencije za borbu protiv korupcije, planovi integriteta i upoznavanje sa Pravilnikom za prijavljivanje poklona.
Agencija poziva predstavnike sledećih institucija da iskoriste priliku i bliže se upoznaju sa svojim obavezama: zaposlene u jedinicma lokalne samouprave i javnim službama (ustanovama kulture – biblioteke, muzeji, arhivi, zavodi za zaštitu spomenika; zdravstvene ustanove – domovi zdravlja, bolnice, instituti, zavodi; ustanove obrazovanja – osnovne i srednje škole, fakulteti, visoke škole; ustanove studentskog standarda, predškolske ustanove, ustanove u oblasti socijalne zaštite – ustanove za smeštaj dece i omladine, centri za socijalni rad, gerontološki centri) predstavnike medija i sve zainteresovane građane.