НАЈАВА: Округли столови „Институционални интегритет“

Демократски покрет Румуна Србије
20/06/2012
Годишњи извештај 2011. ДПРС
20/06/2012

НАЈАВА: Округли столови „Институционални интегритет“

print

Тим Агенције за борбу против корупције организоваће округле столове на тему „Институционални интегритет“ у следећим градовима и општинама у Србији:

Шабац8. јун, сала Културног центра, Господар Јевремова 12, с почетком у 12 часова
Бачка Топола9. јун сала Скупштине општине, Маршала Тита 30, с почетком у 12 часова
Нови Београд10. јун сала три Скупштине градске општине Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 167 с почетком у 12 часова
Ковачица – 16. јун, сала Скупштине општине, Маршала Тита 50, с почетком у 12 часова

У тим двочасовним суретима представници Агенције објашњаваће обавезе које проистичу из Закона о Агенцији и на тај начин помажу институцијама да ове своје обавезе лакше изврше. Овога пута, теме су: мандат Агенције за борбу против корупције, планови интегритета и упознавање са Правилником за пријављивање поклона.
Агенција позива представнике следећих институција да искористе прилику и ближе се упознају са својим обавезама: запослене у јединицма локалне самоуправе и јавним службама (установама културе – библиотеке, музеји, архиви, заводи за заштиту споменика; здравствене установе – домови здравља, болнице, институти, заводи; установе образовања – основне и средње школе, факултети, високе школе; установе студентског стандарда, предшколске установе, установе у области социјалне заштите – установе за смештај деце и омладине, центри за социјални рад, геронтолошки центри) представнике медија и све заинтересоване грађане.