Nadežda Uvanović, pomoćnik direktora u Sektoru za poslove kontrole

Saopštenje Odbora Agencije povodom Autentičnog tumačenja odredbe člana 2. alineja druga Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije
26/12/2013
Izjava direktorke Agencije za borbu protiv korupcije, Tatjane Babić, povodom Nacrta zakona o uređenju prostora i izgradnje
21/12/2013

Nadežda Uvanović, pomoćnik direktora u Sektoru za poslove kontrole

print

Nadežda Uvanović, pomoćnik direktora u Sektoru za poslove kontrole

Ovu funkciju obavlja od septembra 2010. godine. Sektor obuhvata Odeljenje za kontrolu imovine funkcionera i Odeljenje za kontrolu finansiranja političkih subjekata.

U periodu od 2003. do 2006. godine obavljala je poslove finansijskog direktora u preduzeću „Kolubara“, Beograd, gde je kasnije nastavila sa radom konsultanta. Pre toga je bila zamenik direktora Saveznih robnih rezervi SCG kao i potpredsednik za ekonomske poslove Holding sistema EI Niš.

Poslove načelnika budžeta Ministarstva finansija RS obavljala je do 1991. godine kada postaje specijalni savetnik koordinatora celokupnog finansiranja obrazovanja u Ministarstvu prosvete RS.

Od 1971 do 1981. godine radila je kao rukovodilac inspekcije prihoda, između ostalog na ispitivanju porekla imovine, a zatim kao načelnik budžeta za finansije u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1970. godine, pohađala poslediplomske studije na Pravnom fakultetu u Beogradu (društveno-ekonomski smer). Učestvovala je u izradi zakona i drugih propisa, radila više stručnih publikacija iz oblasti finansija, radila kao predavač na savetovanjima i seminarima i učestvovala u izradi i realizaciji međunarodnih projekata u oblasti finansija i sprovođenju kontrolnih mehanizama.

Od 1. januara 2012. specijalni savetnik direktora Agencije za borbu protiv korupcije.