Надамо се да ће Београд, уз подршку Агенције израдити добар ЛАП

Агенција битан фактор у борби против корупције
10/04/2019
Лобирање – обука и радионица
16/04/2019

Надамо се да ће Београд, уз подршку Агенције израдити добар ЛАП

print
 – Надамо се да ће уз подршку Агенције, Београд израдити добар антикорупцијски план, а што је још важније и успешно реализовати све мере и активности из тог плана и да ће од тога имати користи како Град Београд, његови запослени, тако и становници престонице. Ово из разлога што је jedna од сврха превенције корупције промовисање друштвене добробити и унапређење квалитета услуга које пружа јавни сектор, истакао је Драган Сикимић, директор Агенције за борбу против корупције приликом представљања ЛАП-а председнику Скупштине Београда, Николи Никодијевићу и његовом тиму.

Први човек београдског парламента показао је велико интересовање за ЛАП, нагласивши да ће Београд испунити своју обавезу према Акционом плану за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље 23, које предвиђа да локалне самоуправе усвоје и примене локалне антикорупцијске планове (ЛАП) и да образују тело за праћење спровођења овог документа.

У циљу помоћи локалним самоуправама да усвоје адекватне антикорупцијске планове, што је такође било предвиђено Акционим планом за преговарачко поглавље 23, Агенција за борбу против корупције израдила је Модел локалног антикорупцијског плана (Модел ЛАП), на основу кога локалне самоуправе доносе сопствене антикорупцијске акционе планове.

ЛАП је превентивни антикорупцијски механизам за увођење начела доброг управљања у рад органа и служби јединица локалних самоуправа и других органа јавне власти који на локалном нивоу задовољавају потребе и интересе становништва и локалне заједнице.

Сврха усвајања ЛАП његове ефикасне примене јесте да јединице локалне самоуправе (ЈЛС) учини отпорнијим на ризике корупције који постоје у оквиру у коме ЈЛС остварује своје надлежности, односно да у перспективи утиче на смањење корупције на овим нивоима власти.

Поред тога што је израдила Модел ЛАП, Агенција прикупља податке о усвајању ЛАП-ова и образовању тела за праћење и о томе обавештава Савет за спровођење Акционог плана за Поглавље 23 на кварталном нивоу. Од априла 2017. године па до 15. марта 2019. године, када је рађен последњи пресек, 93 ЈЛС су израдиле ЛАП, а 20 је формирало тело за праћење спровођења.

Aгенција, чија се улога састоји у пружању подршке у превенцији корупције на свим нивоима, је на располагању свим ЈЛС, па самим тим и Граду Београду, да кроз консултације пружи подршку за усвајање ЛАП и образовање тела за праћење спровођења. Поред тога, Агенција може упутити и на примере добре праксе других ЈЛС које могу бити од значајне помоћи у реализацији целокупног процеса. На крају, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) израђени су модели аката, значајни за успешну реализацију процеса, а то је усвајање ЛАП и образовање тела за праћење спровођења, усаглашеног са Моделом Агенције.