Национални стратешки дијалог о недозвољеној трговини

Одржан други семинар о јачању интегритета институција социјалне политике у Нишу
03/07/2019
Народна скупштина усвојила Извештај о раду Агенције за борбу против корупције
15/07/2019

Национални стратешки дијалог о недозвољеној трговини

print

Директор Агенције за борбу против корупције Драган Сикимић учествовао је на отварању Националног стратешког дијалога о недозвољеној трговини у Србији, који је организовао Међународни институт за кривично право и људска права из Сиракузе.
Сикимић је говорио о значају међународне сарадње и међусекторског приступа у овој области, имајући у виду њену повезаност са корупцијом, прањем новца и тероризмом.
Поред директора Агенције, учесницима су се обратили и Филипо Муска, в.д. генералног директора Међународног института за кривично право и људска права из Сиракузе; Њ.Е. Карло Ло Кашо, амбасадор Италије у Србији, Њ.Е. Андреа Орицио, шеф Мисије ОЕБС у Србији; Зорица Стојшић, први заменик Републичког јавног тужиоца; Богољуб Живковић, помоћник директора полиције у Министарству унутрашњих послова; Лазар Ђуровић, представник Министарства правде и Душан Лекић, представник Правосудне академије.

 National Strategic Dialogue on Illicit Trade

Director of the Anti-Corruption Agency Dragan Sikimić attended the opening ceremony of the National Strategic Dialogue on Illicit Trade in Serbia, organized by the Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights.

Sikimić indicated the importance of international cooperation and multisectoral approach in this area, having in mind its close relation to corruption, money laundering and terrorism.

Apart from the Director of the Agency, participants were addressed by Filippo Musca, Acting Director General of the Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights; H.E. Carlo Lo Cascio, Ambassador of Italy to Serbia; H.E. Andrea Orizio, Head of OSCE Mission to Serbia; Zorica Stojšić, First Deputy Republic Public Prosecutor; Bogoljub Živković, Assistant Director of the Police at the Ministry of Interior; Lazar Đurović, representative of the Ministry of Justice and Dušan Lekić, representative of the Judicial Academy.