Nacionalna antikorupcijska kampanja

Beočin – Izbori za odbornike
26/06/2012
Medijana (Niš) – Izbori za odbornike
26/06/2012

Nacionalna antikorupcijska kampanja

Fotokampanja
print

Agencija za borbu protiv korupcije uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji započela je nacionalnu antikorupcijsku kampanju za podizanje svesti javnosti u okviru projekta „Podrška radu Agencije za borbu protiv korupcije“ – EU IPA 2008.
Glavni ciljevi kampanje za podizanje svesti javnosti su: razumevanje javnosti na temu korupcije i razumevanje mehanizama za prevenciju korupcije. Kampanja obuhvata integrisanu komunikaciju kroz različite kanale: televiziju, radio, internet, letke, postere, brošure, društvene medije i posebne aktivnosti.

„Borba protiv korupcije na nacionalnom i lokalnom nivou predstavlja za Srbiju jedan od najznačajnijih izazova. Građani, s punim pravom, zahtevaju da im omogućimo život u uređenom društvu koje neće svakog dana, iznova, da razara nova korupcionaška afera. Agencija kao institucija, osnovana je da bude mesto koje objedinjuje društvene napore u cilju jačanja integriteta društva. Borba protiv korupcije ne sme se, međutim, birokratizovati. Odgovornost za suštinsku promenu ponašanja i davanje ličnog primera mora da krene odozgo. Ali – vreme se ne sme gubiti, pa se promene moraju započeti i odozdo“, izjavila je Tatjana Babić, direktor Agencije za borbu protiv kotupcije dodajući da će Agencija učiniće sve da zasluži poverenje građana i da doprinese stvaranju uslova za jačanje integriteta javnih funkcionera i integriteta organa javne vlasti.

Kreativni koncept kampanje osmislila je marketinška agencije Dratf FCB + Afirma. Video spot je režirao Srdan Golubović, autor filmova „Apsolutnih sto“ , „Klopka“, „Krugovi“. Kampanja je lansirana 30. marta 2013. godine na društvenim mrežama Facebook (www.facebook.com/www.acas.rs) i Twitter (@NeKorupciji) a od 10. aprila građani će moći da prate kampanju na televiziji, radiju, u novinama i naravno na sajtu kampanje www.prijavikorupciju.rs.