Model Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

Odluka o izboru i dodeli finansijskih sredstava – Šesti konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva (objavljen 30. aprila 2015)
26/06/2015
Propuštanje prilika: u izmenama zakona i dalje prisutni nedostaci
29/06/2015

Model Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

print
Ovde možete pogledati Model Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije sa obrazloženjem, na srpskom i na engleskom jeziku.

Agencija je 25. jula 2014. godine podnela Ministarstvu pravde inicijativu za donošenje novog zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

O ovoj inicijativi možete pročitati više ovde.

 

Model zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

Obrazloženje

Model Law on the Law on the Anti-corruption Agency

Rationale