Mladenovac (Beograd) – Izbori za odbornike

Okrugli sto “Transparentnost vlasništva nad medijima”
14/12/2012
Fotografija-planovi
Odsek za planove integriteta održao 23 seminara u 16 gradova Srbije
17/12/2012

Mladenovac (Beograd) – Izbori za odbornike