Мишљење о Нацрту закона о заштити узбуњивача

Прес фебруар 2013.
01/03/2013
Сектор за послове контроле
29/10/2010

Мишљење о Нацрту закона о заштити узбуњивача

ZnakHorizontalnoCirilicaveci
print

Агенција за борбу против корупције подржава доношење Закона о заштити узбуњивача као једног од најзначајнијих механизама у борби против корупције. Нацрт закона који је представљен јавности може уз одређена побољшања допринети стварању одговарајућег правног оквира у овој области.

Сугестије Агенције односе се пре свега на нејасно одређен редослед узбуњивања (унутрашње, спољашње и узбуњивање јавности), као и непрецизно одређене рокове у погледу узбуњивања јавности и спољашњег узбуњивања ако су у обавештењу садржани тајни подаци. Даље, потребно је предвидети и други облик привремене заштите коју би пружила нека друга институција, а не суд како би ова заштита била што ефикаснија.

Агенција сматра да би требало предвидети право узбуњивачу на награду уколико узбуњивање доведе до прибављања јавних прихода који би у супротном изостали, док се Нацрт закона опредељује за концепт који ово право не предвиђа.

Поједине одредбе Нацрта садрже решења која могу обесхрабрити потенцијалне узбуњиваче да пријаве могуће неправилности. Рецимо већ на самом почетку текста, аутори Нацрта предвиђају забрану злоупотребе узбуњивања. С друге стране, нејасно су дефинисане ситуације у којима узбуњивачи имају право на заштиту, што увећава неизвесност да ће ту заштиту и добити.

Указујемо и на то да су положај и улога Агенције за борбу против корупције као и других независних органа у систему заштите узбуњивача недовољно прецизно одређени.

Мишљење Агенције о Нацрту закона о заштити узбуњивача доступно је овде.