Мишљење о Нацрту закона о заштити права пацијената

Петровац – Избори за одборнике
22/06/2012
Пирот – Избори за одборнике
22/06/2012

Мишљење о Нацрту закона о заштити права пацијената

print

Агенција за борбу против корупције анализирала је Нацрт закона о заштити права пацијената. Мишљење о Нацрту закона проследила је Министарству здравља, а ово су закључци до којих је Агенција дошла након извршене анализе Нацрта:

  • Иако је образложењем Нацрта Закона о заштити права пацијената, као и самим називом прокламован циљ овог акта, а то је заштита права пацијената, Агенција сматра да постојећим Нацртом закона није могуће оставрири овакав циљ с обзиром на то да текст не садржи одредбе којим се уређује начин остварења утврђених права, а са друге стране, није установљена обавеза за здравствене установе да поштују права пацијената, односно санкције за кршење, односно непоштовање прописаних права пацијената.
  • Овим Нацртом је потребно детаљно уредити институте заштитника права пацијената и Савета за здравље, њихову надлежност, финансирање, процедуре поступања као и начин избора. Уколико се ова питања не уреде, доводи се у питање могућност примене овог Закона.
  • Потребно је брисати одредбе Нацрта закона које утврђена права пацијената ограничавају материјалном ситуацијом или одредбама других закона, нпр. утврђено је право на доступност здравствене заштите у границама материјалних могућности система здравствене заштите.

Мишљење о Нацрту закона о заштити права пацијената