SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Ministru kulture Predragu Markoviću naloženo da prestane sa obavljanjem drugog posla

Godišnji izveštaj 2011. NSS
20/06/2012
Puls Srbije
20/06/2012

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Ministru kulture Predragu Markoviću naloženo da prestane sa obavljanjem drugog posla

print

Agencija za borbu protiv korupcije donela je rešenje po kome Predrag Marković, ministar za kulturu, informisanje i informaciono društvo, ne može istovremeno da bude i urednik u izdavačkoj kući „Stubovi kulture – Vreme knjige“ d.o.o.
Zahtev Markovića za davanje saglasnosti za obavljanje drugog posla Agencija je odbila jer je zaključila da ministar kulture koji u okviru nadležnosti ministarstva obavlja poslove unapređenja kulture i umetničkog stvaralaštva; obezbeđivanja materijalnih osnova za delatnosti kulture; razvoja i unapređenja književnog stvaralaštva; izdavačke delatnosti, stvaranja uslova za pristup i realizaciju projekata koji se finansiraju iz sredstava predpristupnih fondova EU, donaciju itd. – može doći u situaciju da direktno odlučuje o pravima i obavezama izdavačke kuće u kojoj namerava da nastavi sa obavljanjem posla urednika.

 

Na taj način, imenovani može da dođe u situaciju u kojoj ima privatni interes koji utiče, može da utiče ili izgleda kao da utiče na njegovo obavljanje javne funkcije na način koji ugrožava javni interes. Time bi on ugrozio savesno, odgovorno i nepristrasno vršenje javne funkcije ministra kulture i ugrozio bi poverenje građana u lično savesno i odgovorno delovanje na funkciji na koju je izabran – navodi se u obrazloženju.
Rešenjem Agencije od 14. juna 2011. ministru Predragu Markoviću naloženo je da u roku od 30 dana prestane sa obavljanjem uredničkog posla u izdavačkoj kući „Stubovi kulture – Vreme knjige“. Ukoliko imenovani ne ispuni svoju obavezu Agencija za borbu protiv korupcije, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, može da donese meru upozorenja i meru javnog objavljivanja preporuke za razrešenje.