Metodologija za procenu rizika od korupcije u propisima

Plenarno zasedanje Mreže institucija za sprečavanje korupcije
22/04/2021
Održana radionica „Lobiranje u Srbiji – iskustva i izazovi“
22/04/2021

Metodologija za procenu rizika od korupcije u propisima

print
Agencija za sprečavanje korupcije izradila je Metodologiju za procenu rizika od korupcije u propisima uz podršku Misije OEBS u Srbiji i međunarodnog eksperta Kristine Tarne.

Zakonom o sprečavanju korupcije, koji se primenjuje od 1. septembra 2020. godine, Agenciji je poverena nadležnost da inicira donošenje ili izmenu propisa, daje mišljenja o proceni rizika od korupcije u nacrtima zakona iz oblasti posebno rizičnih za nastanak korupcije i mišljenja o nacrtima zakona, koji uređuju pitanja obuhvaćena potvrđenim međunarodnim ugovorima u oblasti sprečavanja i borbe protiv korupcije.