Mетодологијa за процену ризика од корупције у прописима

Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Mетодологијa за процену ризика од корупције у прописима

print
Агенција за спречавање корупције израдила је Методологију за процену ризика од корупције у прописима уз подршку Мисије ОЕБС у Србији и међународног експерта Кристине Тарне.

Законом о спречавању корупције, који се примењује од 1. септембра 2020. године, Агенцији је поверена надлежност да иницира доношење или измену прописа, даје мишљења о процени ризика од корупције у нацртима закона из области посебно ризичних за настанак корупције и мишљења о нацртима закона, који уређују питања обухваћена потврђеним међународним уговорима у области спречавања и борбе против корупције.