MERE JAVNOG OBJAVLJIVANJA PREPORUKE ZA RAZREŠENJE SA JAVNE FUNKCIJE

Lista po azbučnom redu – sadrži prezime i ime funkcionera sa sledećim naznakama:

konačna – kada je reč o prvostepenoj odluci koja je konačna, bez obzira na to da li je žalbe bilo, odnosno da je drugostepeni organ žalbu odbio;

postupak po žalbi u toku – kada je reč o prvostepenoj odluci dok traje postupak odlučivanja drugostepenog organa po žalbi;

odluka Odbora – konačna – kada je reč o drugostepenoj odluci kojom je preinačena ili poništena prvostepena odluka.


Lista po hronološkom redu


 

A

Avdović Kaso – konačna

Aksić Tanja – konačna (sa odlukom Odbora)

Aleksić Srđan – konačna (sa odlukom Odbora i Presudom Upravnog suda)

Aleksov Saša – postupak po žalbi u toku

Anđelković Saša – konačna

 Antonijević Zoran – konačna

 Arifi Telat – konačno

Aritonović Milan – konačna

Arsenijević Nebojša – konačna

Arsić Dejan – konačna

B

Bajatović Dušan – odluke Odbora – konačna

Baković Milutin – konačna

Barac Nenad – konačna

Bibić Muzafer – postupak po žalbi u toku

Bjeletić Jasminka – konačna

Bogdanović Tanja – konačna

Bogojević Dragan – konačna

Bojović Zoran – konačna

Bosančić Milorad – konačna

Božić Aca – konačna

Branković Goran – konačna

Branković Danijela – konačna

Bratić Milovan – odluka Odbora – konačna

Bugarin Mile – konačna

Bulajić Svetislava – konačno

Bulovan Bengin Dubravka – konačna

V

Vasić Verica – konačna

Vasić Zoran – konačna

Vasić Jadranka – konačna

Vasić Nikola – konačna

Vasić Radovan – konačna

Vasković Nemanja – konačna

Veljić Nebojša – konačna

Veljković Aleksandar – konačna

Veljković Prodan – konačna

Veljović Jovanović Sonja – konačna

Videkanjić Perica – konačna

Vidojević Mikica – konačna

Višnjić Milan – konačna (sa odlukom Odbora i Presudom Upravnog suda)

Vlastelica Albina – konačna

Voganjac Slađana – konačna

Vojinović Ivanka – konačna

Vujadinović Dragan – konačna

Vukanić Dragan – konačna

Vunjak Nenad – konačna

Vučenović Vlada – konačna

Vučinić Saša – konačna

Vučurević Mitar – konačna

G

Gazepov Ilija – konačna

Gocić Vukadinović Dragana – postupak po žalbi u toku

Grozdanović Goran – konačna

Grujičić Dragana – konačna

Grujičić Srećko – konačna

D

Damjanov Nemanja – odluka Odbora – konačna 

Dimitrijević Aleksandar – konačna

 Dimitrijević Mirjana – konačna

Dodić Jelena – konačna

Dragović Jelena – po žalbi poništena

Duvarski Zoran – konačna

Dumić Jelena – konačna

Đ

Đerlek Ahmedin – konačna

Đorić Ljubiša – konačna

 Đorović Radivoje – konačna

Đulaković Vladan – konačna

Đurović Boban – konačna

Đurović Đuro – konačna

Đurović Miodrag – konačna

E

Ž

Živković Vesna – postupak po žalbi u toku

Z

Zakšek Dušica – konačna

Zarev Darko – konačna

Zarkula Jovica – konačna

Zdravković Nevena – konačna

Zelenović Nebojša – konačna

Zimova Jovanka – konačna

I

Ivanović Zoran – konačna

Ivanović Ivan – konačna

Ivanović Mijomir – konačna

Ivanović Nenad – konačna

Ivković Zorana – konačna

Ivković Slaviša – konačna

Isaković Ljiljana – postupak po žalbi u toku

Ilić Gradimir – odluka Odbora – konačna

Ilić Goran – konačna

Ilić Jovana – konačna

Ilić Ratko – konačna

Ilić Slavimir – konačna

J

Janjić Goran – odluka Odbora – konačna

Jašin Mojse Tatjana – konačna

Jeličić Nina – konačna

Jerinić Dušan – konačna

Jerinić Srđan – končna

Jerkan Milorad – konačna

Jovanović Adrijana – konačna

Jovanović Aleksandar – konačno

Jovanović Dragan – odluka Odbora – konačna

Jovicki Vesna – konačna

Jovičić Vojislav – odluka Odbora – konačna

Jovičić Radiša – konačna

Jović Dragan – konačna

Jović Jadran – konačna

Jozić Zoran – konačna

Joksimović Snežana – konačna

Jonić Zoran – konačna

Jorgaćević Petar – konačna

Juhas Tibor – konačna

K

  Kadriu Amet – odluka Odbora – konačna

Kazimirović Stevan – konačna

Karaklić Dragić – konačna

Kalčić Vladimir – konačna

Kišlinder Gabor – konačna

Knezi Peter – konačna

Kovač Norbert – odluka Odbora – konačna

Kovačević Miroslav – konačna

Kovčin Vladimir – konačna (sa odlukom Odbora i Presudom Upravnog suda od 18. 03. 2016)

Kostić Rade – postupak po žalbi u toku

Kostić Svetislav – konačna

Kostić Suzana – konačna

Krkobabić Milan – konačna

Krsmanović Gabriela – konačna

Krsmanović Gabriela – konačna

Krstić Zoran – konačna

Krstić Ivan – konačna

Kulić Dragan – konačna

Kuzmanović Branimir – konačna

L

Lazović Zoran – odluka Odbora – konačna

Lukić Milan – konačna

LJ

Ljajić Sead – konačna (25.10.2016.)

Ljajić Sead – konačna (15.06.2018.)

M

Maksimović Zoran – konačna

Maksimović Milena – odluka Odbora – konačna

Maksić Nenad – konačna

Manojlović Novica – konačna

Maranović Nikolić Slađana – konačna

Marjanović Nebojša – konačna

Marković Ivica – konačna

Marković Predrag – konačna

Marović Boban – postupak po žalbi u toku

Martinović Sofija – konačna

Marčić Radmila – konačna

Matić Ivana – postupak po žalbi u toku

Mijović Dragana – konačna

Mijović Nebojša – konačna

Mikloš Nandor – konačna

Mikloš Renata – konačna (4.5.2017.)

Mikloš Renata – konačna (20.08.2018.)

Miladinović Stanislav – konačna

Milanović Dragoljub – konačna

Milanović Srđan – odluka Odbora – konačna

 Milanović Đorđe – konačna

Milačić Ljubiša – postupak po žalbi u toku

Milašinović Radovan – konačna

Milenković Nenad – konačna

Miletić Slobodan – konačna (21.02.2015.)

Miletić Slobodan – konačna (27.02.2017.)

Milivojević Zoran – konačna

Milivojević Zoran – konačna

Milić Danijela – konačna

Milojković Zorica – odluka Odbora – konačna

Miloradović Dragan – konačna

Milosavljević Aleksandar – konačna

Milošević Radiša – konačna

Miljković Zoran – konačna

Miljković Goran – konačna

Minić Milijan – konačna

Mitković Petar – konačna

Mitrović Slavica – postupak po žalbu u toku

Mihajlović Bojana – konačna

Mićić Gordana – konačna

Mićović Milinko – konačna (16.09.2019.)

Mićović Milinko – konačna (21.12.2016.)

Mučić Zenun – konačna

Mušina Sabaheta – konačna

N

 Nađ Olja – konačna

Nedić Žarko – postupak po žalbi u toku

Nedinić Duško – konačna

Nešić Mirjana – konačna

Nikolić Biljana – konačno (24.4.2017.)

Nikolić Biljana – konačna (10.8.2018.)

Nikolić Vesna – odluka Odbora – konačna

Nikolić Dušica – konačna

NJ

O

Opavski Miroslav – konačna

P

Pavić Ljubinko – konačna

Pavlović Momčilo – odluka Odbora – konačna

Pantelić Dragan – konačna

Parezanović Duško – konačna

 Petrović Dragica – konačna

 Petrović Sanja – končna

Petrović Tane – konačna

Petrović Uranija (28.10.2019.) – konačna

Petrović Uranija (20.08.2014.) – konačna

Pešić Nevena – konačna

Pivljaković Biljana – konačna

Popović Dušan – konačna

Popović Snežana – konačna

Pribilović Miodrag -konačna

Purenović Dobrica – konačna

R

Radenković – Jakšić Tatjana – konačna

Radetić Zorica – konačna

 Radić Koviljka – konačna

Radovanović Zoran – konačna

Radojčić Dragan – odluka Odbora – konačna

Rakitić Ignjat – konačna

Ramadani Hevzi – konačna

Rančić Snežana – odluka Odbora – konačna

Rangelov Vencislav – konačna

Rižanji Atila – konačna

Rodić Slobodanka – konačna

Rodić Čolović Jasmina – postupak po žalbi u toku

Rosić Vladimir – konačna

S

Savić Ivica – konačna

Sadiku Nader – konačna

Salapura Kristina – konačna

  Sanader Vladimir – konačna

  Selaković Nikola – Odluka Odbora – konačna

Simić Ljubodrag – konačna

 Simić Radmila – konačna

Simonović Cvetko – konačna

Slankamenac Petar – postupak po žalbi u toku

Smiljanić Živorad – konačna

Spasić Miroslav – konačna

Spasojević Milić – konačna

Spiridonović Miroslav – konačna

Sretković Radoslav – konačna

Stajić Mirjana – konačna

Stamenković Saša – odluka Odbora – konačna

Stamenović Petar – konačna

Stanković Igor – konačna

Stanković Nenad – odluka Odbora – konačna

Stanojković Milan – konačna

Stević Nenad – konačna 

 Stepanović Zoran- postupak po žalbi u toku

 Stefanović Milenko-konačna

Stefanović Nikola – konačna

Stefanović Snežana – konačna

Stoilković Svetlana – odluka Odbora – konačna

Stojanić Milijan – konačna

Stojanović Aleksandar – odluka Odbora – konačna

Stojisavljević Mirko – postupak po žalbi u toku

Stojković Vesna – konačna

T

Tadić Gordana – konačna

Tanasković Biljana – konačna

Tafilović Safet – postupak po žalbi u toku

Teodorović Vlado – konačna

Tomanović Milenko – konačna

Tomić Branislav – konačna

Tomić Dejan – konačna

Tomić Dragica – konačna

Tomić Radovan – konačna

Tončev Anton – konačna

Tot Tibor – konačna

Trajković Branko – konačna

Tripković Amalija – konačna

Trifunović Ivan – konačna

Trifunović Predrag – konačna

Ć

Ćurčin Nikola – konačna

U

Uverić Radovan – konačna

Uglješić Zoran – konačna

F

 Filipović Borislav – konačna

Filipović Radiša – konačna

Firović Dušan – konačna

H

Hadžić Svetozar – konačna

Hot Kenan – konačna

C

  Cvetković Tugomir – rešenje nije konačno

   Cegledi Rudolf – postupak po žalbi u toku

  Cenić Stojan – odluka Odbora – konačna

 Crnoglavac Ljuban – konačna

Č

Čarapić Snežana – konačna

Čipev Metodi – konačna

Čmerić Gabrijela – konačna

Čokić Dejan – konačna

Čonkić Vladimir – konačna

Š

 Šabotić Munir – konačna

 Šahović Omer – odluka Odbora- konačna

Šaćiri Sinavere – odluka Odbora – konačna

Širtov Robert – konačna

Šotra Vesna – konačna