MERE JAVNOG OBJAVLJIVANJA ODLUKE O POVREDI ZAKONA – REGISTRI

Lista po hronološkom redu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A

Antonijević Miomira – konačna

B

V

G

D

Đ

E

Ž

Z

I

J

K

L

LJ

M

Miletić Igor – konačna

Milković Željko – konačna

Milojičić Velibor – konačna

N

NJ

O

P

Pavlović Radoslav – konačna

R

Repedžić Zoran – konačna

Ristić Nikola – konačna

S

Savić Dejan – konačna

T

Tešanović Radomir – konačna

Todorović Dejan – konačna

Tot Godo Valerija – konačna

Ć

U

F

H

C

Ivan Cvijović – konačna

Č

Š