МЕРЕ ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О ПОВРЕДИ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ КОРУПЦИЈЕ1

Листа по азбучном реду 

Листа по презименима А-М

Листа по презименима Н-Ш

Хронолошка листа – по датуму доношења првостепеног решења

Листа одлука од 2016 – 

Листа одлука од 2010 – 2015. године

Листе садрже презиме и име функционера са следећим назнакама:

коначна – када је реч о првостепеној одлуци која је коначна, без обзира на то да ли је жалбе било, односно да је другостепени орган жалбу одбио;

поступак по жалби у току – када је реч о првостепеној одлуци док траје поступак одлучивања другостепеног органа по жалби;

одлука Већа/раније Одбора – коначна – када је реч о другостепеној одлуци којом је преиначена или поништена првостепена одлука.